Het recruitmentbureau voor alle HR functies.
Locatie:Woerden

Preventie Verzuimcoach

Reacties welkom
Reacties welkom

Organisatie

Wie is Allerzorg:

De beste zorg is de zorg waarbij je je het meest thuis voelt. Thuis, op de plek waar je zelf keuzes maakt en je je vertrouwd voelt. Als Allerzorg, Wonen bij September, Compartijn en Bloemendael geloven we in de kracht van thuis. Wanneer dit niet in het eigen huis kan, creëren zij waar mogelijk een thuis. Zij zetten de mens centraal in zijn eigen vertrouwde omgeving en brengen de zorg dichtbij. De organisatie is volop in beweging, door groei en door de actuele gezondheidsvraagstukken. Daarbij moeten ze vaak innovatief en proactief zijn. Dit maakt hen een van de meest ondernemende zorgorganisaties van Nederland. Daarnaast heeft de organisatie diverse internationale samenwerkingsverbanden. De organisatie is voortdurend groeiend en in beweging, dit vraagt een grote mate van flexibiliteit van de professionals.

Functieomschrijving Preventie Verzuimcoach

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandigheden-beleid? Arbo en Verzuim als integraal onderdeel maken van het sociaal en vitaliteitsbeleid? Samen met jouw collega's aan de slag om de beste werkgever in de zorg te worden? Arbo en Verzuim operational excellence maken?
Wat zoeken we?

Onze Preventie Verzuimcoach is, onder leiding van de Senior Arbo-Adviseur, verantwoordelijk voor de operationele uitvoering en het optimaliseren van het arbeidsomstandighedenbeleid, zoals gezond werken, verzuim, hygiëne, milieu en/of veiligheid. Binnen Allerzorg, werkgever in de zorg die innovatief en ondernemend is, heeft de Preventie Verzuimcoach tot doel om op een efficiënte en laagdrempelige manier veilig en gezond werken te stimuleren, verzuim en arbeidsongevallen te helpen voorkomen. Hierdoor draagt de Preventie Verzuimcoach voor een groot deel bij aan de ontwikkeling en borging van goede arbeidsomstandigheden binnen een organisatie.
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

 • Geeft ondersteuning en advies aan het management bij de uitvoering en het bewaken van de implementatie van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid en ten aanzien van de toepassing van de Wet verbetering Poortwachter, wet- en regelgeving inzake Ziektewet, WIA en procedures op het gebied van verzuimbeleid.
 • In overleg met hr businesspartner adviseren en bemiddelen bij re-integratie en bij belemmerende situaties.
 • Coördineert en leidt de sociaal medisch teamoverleggen waar bedrijfsarts en leidinggevenden onderdeel van zijn.
 • Bemiddelen van medewerker bij interventie vanuit de Providersboog en ziet toe op kwaliteit geleverde diensten.
 • Zorgt voor adequate verslaglegging en dossiervorming.
 • Ondersteunt in het opstellen of actualiseren van de RI&E, met een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen de organisatie.
 • Het adviseren en samenwerken met de arbodeskundigen en de personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Treedt, afhankelijk van de situatie, op als klankbord, expert, intermediair en/of uitvoerder.
 • Is het eerste aanspreekpunt bij verzuim en arbo gerelateerde vragen, voert (mede) Arbo-maatregelen uit en het maakt/geeft voorlichting en werkinstructies.
 • Bezoekt en loopt rondes op de diverse locaties en levert een actieve bijdrage om de kans op verzuim, gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken.
 • Vervult een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let erop dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s.
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het verzuimbeleid.
 • Werkt mee aan de totstandkoming van rapportages aan het management.
 • Het vertalen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van verzuim en inzetbaarheid en ondersteunen in het eigen aandachtsgebied van de implementatie daarvan.
 • Het uitwerken van vastgesteld verzuimbeleid in procedures, voorschriften, regelingen en dergelijke en stelt uitvoeringsregelingen op vanuit de CAO of overige wet- en regelgeving.
 • Het participeren in projecten ten behoeve van de toepassing van Arbo, verzuim- en inzetbaarheidsbeleid en kan belast worden met het opstellen van projectplannen.

Functievereisten Preventie Verzuimcoach

Welke kennis is nodig?

 • Je hebt een opleiding HBO Personeel en Arbeid en ervaring als verzuimcoach/-specialist is vereist.
 • Je hebt kennis van relevantie arbowet- en regelgeving.
 • Je weet welke informatie opgehaald kan worden bij de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.
 • Je houdt actuele ontwikkelingen bij op Arbo & Verzuimgebied.
 • Je hebt actuele kennis over Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), Wet Verbetering Poortwachter, WIA en over oorzaak en gevolg van werkdruk/werkstress, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.
 • Je hebt actuele kennis over Fysieke belasting en kan hierin signaleren en adviseren.
 • Je onderhoudt externe contacten met betrekking tot de uitvoering van het verzuimbeleid en zijn voornamelijk gericht op UWV, Robidus, WGA Control, arbodienst en overige leveranciers inzake verzuim en inzetbaarheid.

Welke vaardigheden/ervaring is nodig?

Je werkt zelfstandig binnen kaders en stelt zelf prioriteiten. Je bent sociaal vaardig, kan motiveren en belangen van betrokkenen afwegen en bij elkaar brengen. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk en met verschillende situaties en niveaus op tactische wijze communiceren. Je kunt risico’s, verantwoordelijkheden en jouw invloed ten aanzien van wet-/regelgeving en beleid goed interpreteren en toepassen. Je kunt bedrijfsprocessen beschrijven en de daarbij behorende risico’s benoemen. Je kunt relevante wet- en regelgeving toepassen in de praktijk, afwijkingen signaleren en voorstellen doen van verbeteringen. Je kunt gevraagd en ongevraagd adviseren. Je kunt nauwkeurig werken en bent oplettend en signaleert tijdig veranderingen op uiteenlopend gebied.

Plaats binnen de organisatie

De Preventie Verzuimcoach ontvangt leiding van de Senior Arbo adviseur, is gepositioneerd binnen de HR-afdeling en werkt vooral samen met de HR-collega’s, de OR, de aandachtsvelders binnen de teams, arbodeskundigen, de leidinggevenden en medewerkers binnen de gehele organisatie.

Praktische informatie

Uren: 32 - 36 uur
Locatie: Woerden

Aanvullende informatie

OpenHR ondersteunt Allerzorg exclusief in deze procedure. Dat betekent dat reacties van andere bureaus of rechtstreekse reacties van kandidaten niet op prijs worden gesteld door hen. Je kan ons rechtstreeks benaderen via onze site, mail, app of telefoon, wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden!

in

Woerden

Werkgever

Anoniem

Contactpersoon

Kiki Delleman

Preventie Verzuimcoach
Deel deze vacature
Meer details
Match criteria
 • HBO
 • WO
 • Zorg & Welzijn
 • 5-10 jaar
 • >10 jaar
Uren
 • 32 uur
 • 36 uur
Medewerkers
HR Recruitment ConsultantDetails...
Kiki Delleman
E-mail: kiki@openhr.nl
Werk telefoon: +31 26 3650 300
Relevante vacatures
in Eindhoven of Vianen
in Den Haag
100% HR

HR recruitment | HR interim | HR executive search 

OpenHR gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close