BLOG

Unconscious bias

blog_image:article_openhr_167240134763aed1c32833c.jpg:end_blog_image

Unconscious bias is een belangrijk onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. Maar wat houdt unconscious bias nou eigenlijk in, wat zijn de effecten ervan en hoe kun je het voorkomen? Juist in deze krappe arbeidsmarkt is het essentieel om kandidaten niet onnodig af te wijzen.

Wat is die unconscious bias nu precies?
Unconscious bias is een product van snelkoppelingen in onze hersenen. Onze hersenen baseren zich op kennis uit het verleden om snel aannames te kunnen doen. Deze vooroordelen ontstaan onder andere door de leefomgeving, opvoeding, de normen en waarden die mee zijn gegeven, vrienden/familie, et cetera. Omdat veel beslissingen op basis van vooroordelen in milliseconden worden genomen, wil er nog wel eens een fout in dat besluitvormingsproces zitten, die (mede) je professionele besluitvorming kan bepalen. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor het werving- en selectieproces.

Gevolgen van unconscious bias
Ten onrechte afwijzen van een kandidaat
Door onbewuste vooroordelen worden er verkeerde keuzes gemaakt en kunnen potentiële kandidaten ten onrechte afgewezen worden. We nemen onbewust sneller ervaringen van vorige keren mee en plaatsen hierdoor kandidaten niet of op een verkeerde plek. Door de vooroordelen worden potentiële kandidaten afgewezen, zonder te kijken naar de competenties en vaardigheden van de kandidaat.

Mislopen van een kandidaat
Een ander effect van unconscious bias is het mislopen een kandidaat tijdens het werving- en selectieproces. Door je unconscious bias geef je kandidaten minder kansen, waarbij je bij voorbaat het gevoel hebt dat ze het eventueel niet zouden kunnen. Hierdoor loop je kandidaten mis of schrijf je de vacaturetekst op zo’n manier, dat de juiste kandidaten zich niet uitgenodigd voelen om te solliciteren.

Verkeerde match
Door unconscious bias beoordelen we kandidaten op basis van onze eigen aannames. Door deze aannames kunnen er bepaalde patronen ontstaan waarin steeds dezelfde mensen geplaatst worden of met steeds dezelfde mensen contact gemaakt wordt. Door de aannames kan er een verkeerde match gemaakt worden.

Hoe kunnen onbewuste vooroordelen voorkomen worden bij werven en selecteren?
Bespreekbaar maken
Alleen door het bespreekbaar te maken en te accepteren dat iederéén bias heeft, dat hardop uit te spreken, kun je beginnen om er een positieve draai aan te geven.

Bewustwording creëren
Het is belangrijk om bewustwording te creëren en je eigen unconscious bias in kaart te brengen. Oxford University heeft een impliciete associatie test (IAT-test) ontwikkeld waarbij je je eigen aannames kunt testen. Door de vooroordelen te herkennen kan er gedurende het selectieproces bewust worden omgegaan met deze bias en kunnen ze voorkomen worden.
Een bewustwordingstraining over unconscious bias kan bijdrage leveren aan een objectiever werving- en selectieproces. Medewerkers krijgen hierdoor inzicht in hun eigen onbewuste vooroordelen en zullen deze in het vervolg minder meenemen in de besluiten op het gebied van werving- en selectie. Door medewerkers te confronteren met hun eigen vooroordelen kan dit leiden tot bewustwording en kan het eigen gedrag bijgestuurd worden.

Kortom wees bewust van jouw unconscious bias, maak de test en praat erover met collega’s. Zo voorkom jij fouten in het werving- en selectieproces.

LAATSTE NEWS

Je kan je weer inschrijven voor de volgende editie van onze Walk-In Wednesday.
1-07-2024
Om je op weg te helpen hebben wij tien vragen op een rijtje gezet die je...
24-06-2024
Je kan je weer inschrijven voor de volgende editie van onze Walk-In Wednesday.
3-06-2024
OpenHR / Hrbaan gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close