Social Media & Mobile
Neem een kijkje in onze LinkedIn groep.

OpenHR
Eusebiusbuitensingel 32-1
6828 HW Arnhem

T026 365 03 00
Minfo@openhr.nl

Powered by OTYS

Inschrijven

Om je in te schrijven als kandidaat, vragen we je de volgende gegevens in te vullen in jouw profiel. Vul alsjeblieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Persoonlijke gegevens

Vul jouw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
max 500 karakters
PRIVACY STATEMENT / DISCLAIMER
Open HR Recruitment B.V. doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.
Recht op inzage
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Open HR Recruitment B.V. geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen aan OpenHR op mailadres info@openhr.nl of een e-mail sturen aan de functionaris gegevensbescherming op mailadres privacy@openhr.nl.
Doel van de gegevensverzameling
Open HR Recruitment B.V. kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Open HR Recruitment B.V. of om informatie te sturen over vacatures die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Open HR Recruitment B.V. zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. U kunt bij het verzenden van uw cv (en ook daarna) aangeven of u dergelijke informatie van Open HR Recruitment B.V. wel of niet wenst te ontvangen. Informatie over hoe u het gebruik van uw informatie kunt beïnvloeden of wijzigen staat hieronder.

De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie of cv verzamelen wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk.
Wees u ervan bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is.
Uw cv wordt direct opgeslagen in onze database waartoe slechts onze eigen consultants toegang hebben. Uw cv wordt bij een sollicitatie 4 weken bewaard tot na het einde van de sollicitatieprocedure.
In het geval van een inschrijving vragen wij nadrukkelijk toestemming om uw cv voor een periode van 5 jaar te bewaren. U kunt op elk gewenst moment dit cv laten verwijderen.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Open HR Recruitment B.V. geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers.
Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten.
U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature.
Overigens kan Open HR Recruitment B.V. niet garanderen dat een opdrachtgever de door u verstrekte informatie opvraagt, u voor een gesprek uitnodigt, u een (arbeids)overeenkomst aanbiedt of aan uw eigen carrièrewensen voldoet.
Open HR Recruitment B.V. verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.
Open HR Recruitment B.V. registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.
Via mail, telefoon en in interviews vragen wij informatie op over uw loopbaanwensen. Denk hierbij aan gewenst aantal uren, huidige arbeidsvoorwaarden, gewenste arbeidsvoorwaarden, gewenste regio, gewenste functie, gewenste organisatie et cetera. Deze informatie bewaren wij in het dossier behorende bij uw inschrijving. U kunt de informatie op elk gewenst moment wijzigen of laten verwijderen.
Gegevensverzameling
Open HR Recruitment B.V. geeft u de mogelijkheid uw curriculum vitae aan haar te zenden. Op deze wijze kan Open HR Recruitment B.V. uw gegevens toetsen aan die van onze opdrachtgevers. Deze gegevens zullen slechts via het internet beschikbaar gesteld worden op een beveiligde wijze en slechts aan uzelf en aan Open HR Recruitment B.V.
Recht op correctie
U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins wijzigen of bewerken door een e-mail te zenden of door zelf in te loggen op uw account. Dit kan indien de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor ze verwerkt zijn, onjuist zijn. U kunt de mail van Open HR Recruitment B.V. beëindigen door een e-mail te sturen naar Open HR Recruitment B.V. Uw naam wordt dan binnen vijf werkdagen verwijderd uit onze database.
Recht op verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Open HR Recruitment B.V. beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigd zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar Open HR Recruitment B.V.
Recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid houdt in dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens dienen te verwijderen. Dit is het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt, bij bezwaar van verwerking van persoonsgegevens en bij onrechtmatige verwerking. Indien u wenst gebruik te maken van uw recht op vergetelheid kunt u een e-mail sturen aan Open HR op mailadres info@openhr.nl of een e-mail sturen aan de functionaris gegevensbescherming op mailadres privacy@openhr.nl.
Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij bij Open HR van u hebben verwerkt.
Overig
Open HR recruitment B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder toestemming, ze worden niet opgeslagen in een ander land dan Nederland én u kunt uw toestemming altijd intrekken. Kortom, wij werken als een zorgvuldig en behoorlijk recruitmentbureau!
Onze systemen en websites zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk voor onze eigen werknemers. U kunt als kandidaat inloggen op een afgeschermd gedeelte van onze website waarin u alleen uw eigen gegevens kan inzien en wijzigen. Wij versleutelen alle wachtwoorden, en deze zijn dus ook voor de medewerkers van Open HR niet zichtbaar
Veranderingen in het Privacy Beleid
Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben.
Als u vragen heeft over het privacy beleid van Open HR Recruitment B.V., stuurt u dan een e-mail naar info@openhr.nl.
Disclaimer
De informatie op www.openhr.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Open HR Recruitment B.V.
Open HR Recruitment B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.openhr.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Open HR Recruitment B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.openhr.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Open HR Recruitment B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Open HR Recruitment B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alsjeblieft de juiste beveiligingscode in.
SitemapAlgemene voorwaarden
Vacatures zoeken
Vul een trefwoord in om een vacature te zoeken.
Provincie
Trefwoord
Recente HR vacatures
HR Assistent
in 
Almelo
HR manager
in 
Duiven
Assistent PO&O
in 
Venlo
HR Business Partner - Mobiele functie
in 
Noordoost Nederland
Trainer / Coach
in 
Noord Nederland
L&D Officer
in 
Schiphol
 
OpenHR gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?